čištění a regenerace studní

e-mail:palenicek@cistenistudni.cz  čistá voda - základ života

Údžba, oprava studní

U šachtových studní je optimální provést kontrolu dvakrát do roka, vždy před zimním obdobím a po něm. Při kontrole prověřujeme, jestli je studna vodotěsně kryta, uzamčena, zda je povrchová úprava okolí studny dostačující a nedovoluje prosakování povrchové vody. Minimálně jednou za rok provedeme čištění hladiny vody ve studni za účelem odstranění plovoucích nečistot (pěny). Nádoba, kterou se plovoucí nečistoty odstraňují, musí být dezinfikována.

Plášť šachtové studny (většinou betonové skruže) musí být vyveden do výšky nejméně 0,5 m nad upravený terén kolem studny a utěsněn proti vnikání povrchové vody.

Kryt studny (poklop) nesmí být ze dřeva, musí být zajištěn proti posunutí a musí zamezit vnikání jakýchkoliv nečistot do studny. Kryt musí mít sklon k okrajům studny. Nejvhodnějším řešením je betonový poklop.

Pokud při kontrole zjistíme, že vrchní skruž nebo poklop studny je poškozen je zapotřebí jej vyměnit.